Classificació Software per Marc S!


Make your own mind maps with Mindomo.

Enllaç Esquema Mindomo!

A continuació una petita classificació